About Mangatu

Kia noho hei kaitiaki mo nga papa whakatipu, hei whakakao i nga taonga hei oranga mo nga whakatipuranga e whai ake nei.

To be guardians of our ancestral lands optimising resources to create a sustainable future for our people.